ING BANK ŚLĄSKI

44 1050 1214 1000 0090 3032 9552

Siedziba UKS "Katowice"

ul. Piastów 22/143

40-868 Katowice

Hala UKS Katowice

ul. Józefowska 40

40-143 Katowice

(HALA MOSiR)

 

MAPA GOOGLE

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych Członków Stowarzyszenia (dalej jako „Dane Osobowe”) jest Uczniowski Klub Sportowy "KATOWICE", ul. Piastów 22/143, 40-868 Katowice, NIP 634-230-22-85, (dalej jako „Administrator”).

 

Osobą odpowiedzialną za Państwa dane osobowe jest Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego "KATOWICE", z którym jest możliwy kontakt telefoniczny (Tel. +48 795-491-866) lub mailowy (ukskatowice62@op.pl). W celu ułatwienia realizacji praw prosimy o dopisek: Rodo. Podstawa prawna przetwarzania danych Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust.1 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej jako „RODO”), w ramach przeprowadzenia naboru oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania klubu.

 

Dane w celach marketingowych przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art.6 ust.1 RODO).

 

Cel i podstawa prawna przetwarzanych danych: Podane dane osobowe będą przetwarzane:

- w celu przeprowadzenia naboru, a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu promocji klubu

- w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń oraz umowy ubezpieczenia - art. 6 ust.1 RODO, 

- w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia RODO.

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie bieżących sprawach naszej działalności jako stowarzyszenia, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

a) Zarząd Klubu 

b) organizatorzy zawodów, którym w drodze zgłoszenia powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby dopuszczenia do zawodów

c) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,

 

Czas przechowywania danych

 

Czas, przez jaki będziemy przechowywać Państwa dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy.

 

- w przypadku przetwarzania danych w celu przeprowadzenia naboru oraz obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności, możemy przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

- w przypadku przetwarzania danych w celu promocji klubu podane dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będą Państwo korzystać z naszych usług.

- w przypadku przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych, możemy przechowywać podane przez Państwa dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane.

 

Zarządzanie danymi osobowymi

 

W dowolnym momencie mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 RODO) z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych.

RODO

Przejdź do strony głównej